header
           

Avaleht
joon
Meist
Inimesed
Hallimäe talu
Rõõmu talu
Ala-Mähkli talu
joon
Lambad
Dorper
Meriino
Lleyn
joon
Teenused
Pügamisteenus
Karjakonsultatsioonid
Lambahotell
joon
Müük
Lambanahad
Titekaup
Kassile
Värvitud lõngad
Lambad
Meriino lõng
Valge lõng
joon
Koolitused
Käsitöö ja villakoolitused
Lamba- ja kitsekasvatusalased koolitused
Loodusretked Karulas
joon
Karjatervis
Tekstid karjatervisest
Loengumaterjalid
joon
villanõukoda
villa omadused
pügamine ja sorteerimine
villa töötlemine
villatüübid
villalambad
joon
Kontaktid
joon
Uudiste arhiiv
2013
2012
2011
joon
© Maavillane 2011-2014
 
Loodusretked Karulas
sisujoon

Karula rahvuspark on Kagu-Eestis Karula kõrgustikul paiknev keeruka pinnamoega ja maastikuliselt liigendatud ala. Enamik kaitsealast on kaetud metsadega, mille seas leiab kõiki Lõuna-Eestis levinud metsatüüpe, kuivadest nõmmemetsadest niiskete raba- ja soometsadeni. Rahvuspargi maastikke ehib 40 järve. Rahvuspargi põhjaosas on rikkaliku kultuuripärandiga talumaastikud.

Et lisaks käsitöö- ja lambateemale ka Karula kandiga tuttavaks saada, pakub Maavillane loodusprogramme Karulas (eesti ja inglise keeles).

Loodusprogrammidest pakume:

Järv elukeskkonnana
Järveteemalises õppeprogrammis õpitakse tundma järvede ja järveelustiku eripära, järvede teket ja arengut, elutingimusi järves, toiduahelaid; järvede tähtsust, kasutamist ja kaitset. Teadmiste kinnistamiseks valmistavad õpilased järve mudeli. Programmi juurde kuuluvad töölehed, mida saab täita kohapeal või hiljem koolis. Programm toetab riikliku õppekava 4.-6. klassi loodusõpetuse ainekava. Programmi kestus on ~3h ja see viiakse läbi Ähijärve ääres Karula rahvuspargi külastuskeskuse juures. Osalejatel vajalik ilmale vastav riietus ja kummikute olemasolu. Programmi saab tellida maist septembrini. Hind 96€, (sisaldab juhendaja tasu ja töövahendeid). Kui on huvi, küsi Liliani käest.

Pinnavormide tekkelugu

Õppeprogrammi põhiteemaks on pinnavorm - mis see on? Mis (ja kes) tekitavad pinnavorme? Kas ja kuidas pinnavormid kaovad? Läbi rühmatööde ja töölehtede täitmise õpitakse tundma erineva tekkega pinnavorme - mandrijää tekkelised (glatsiaalsed, glatsilimnilised, glatsiflufiaalsed); biogeensed; inimtekkelised; kosmogeensed - ning setteid (moreen, savi, kruus jne). Teadmisi lihvitakse u 4km pikkuse retke jooksul, kui tutvustakse erinevate Karulale iseloomulike pinnavormidega: oosmõhn, mõhn, tasandik, otsmoreen, uhtorg. 

Pinnavormide progrmmi kestus on ligikaudu 3 tundi, alguspunktiks Karula rahvuspargi külastuskeskus Ähijärvel, Võrumaal. Programmi viiakse läbi aastaringselt, osalejatel peavad olema ilmastikukindlad riided ja jalanõud (märjal aastaajal kummikud). Programmis saab korraga osaleda kuni 20 last. Samal ajal on võimalik läbi viia kahte pinnavormide programmi. Programmi hind: 96€ (juhendaja tasu ja töövahendid).

Huvi korral küsi Olivia või Matsi käest

Koduloomad
Koduloomade programmi viiakse läbi Karula rahvuspargis Kolski külas Rõõmu talus. Programmi käigus räägitakse loomakasvatusest, koduloomade päritolust ja elust loomakasvatustalus. Lähemalt tehakse tutvust talus peetavate hobuste, lehmade ja lammastega. Programmi kuulub ringkäik talu karjamaadel, kus õpitakse tundma tavalisemaid söödataimi. Programmis kasutatakse mitmeid mänge ja iseseisvaid ülesandeid. Mängu abil tutvustatakse, millistel koduloomadelt saadakse poes müüdavaid loomakasvatussaadusi. Praktilise tööna saab iga osaline saab endale viltida väikese meene.

Programm toetab 1.–3. klassi loodusõpetuse ainekava teema „organismid ja elupaigad“ alateemat „koduloomad“. Programmi juurde kuuluvad töölehed, mida saab täita kohapeal või hiljem koolis. 

Et Rõõmu talu on suur loomakasvatustalu, siis viiakse programmi läbi pererahva põhitöödega sobival ajal ettetellimisel. Parim aeg on aprillist oktoobri lõpuni. Hind 230€, (sisaldab kahe juhendaja tasu ja töövahendeid). Kui on huvi, küsi Liilia käest.

 


Pisut teavet ka Karulas ringi uitamiseks.
Ähijärve kaldal asub Karula rahvuspargi külastuskeskus, kus on võimalik saada ülevaade rahvuspargi loodusest ja kultuuripärandist püsiekspositsiooni abil. Rahvuspargis on neli matkarada, mitmeid laagripaikasid ja kaks vaatetorni.

Peräjärve metsarada asub Karula rahvuspargi lõunaosa metsamassiivis. Rada tutvustab erinevaid metsatüüpe. Rajal saab näha huvitaid metsataimi, kinnikasvavat metsajärve ja rahvajuttudega seotud paiku. Raja algus on Karula rahvuspargi keskusest 5 km Saru suunas Peräjärve bussipeatuse juures. Raja pikkus on 4 km ja selle läbimiseks tuleb aega varuda vähemalt 2 tundi

Ähijärve teerada saab alguse Karula rahvuspargi külastuskeskuse juurest. See on Ähijärve ümbruse aja- ja kultuurilugu tutvustav õpperada. Rada annab ülevaate Karula põhilistest loodusväärtustest ja on sobiv lühitutvuseks Karulaga neile, kel pikemaks ringivaatamiseks aega pole. Raja pikkus on 3,5 km ja selle läbimiseks tuleb aega varuda vähemalt 2 tundi.

Ähijärve lasterada asub Karula rahvuspargi keskuse territooriumil. Rada on mõeldud eelkooliealistele ning algkoolilastele. Igas rajapunktis on lastepäraselt tutvustatud looduse põhimõisteid ja –nähtusi. Rada on 300 meetrit pikk.

Rebäse maastikurada tutvustav Karula rahvuspargi lääneosa loodust. Raja algus asub Rebäsemõisa külas, umbes 2 km kaugusel Lüllemäelt. Sel õpperajal saab lähemalt tutvuda Karula maastikega. Rajal asuvast Tornimäe tornist avanevad ümbruskonnale kaunid vaated. Rada on 6,5 kilomeetrit pikk ja selle rahulikus tempos läbimiseks kulub vähemalt 2,5 tundi.

 

 Maavillane Matkavarustus

Tänu Valgamaa Partnerluskogu Leader pojektile "Tegevusvõimaluste suurendamine Rebasemõisa ja Koobassaare külas" on maavillastel nüüd olemas mõningal määral matkavarustust, mida me võimalusel ka Rebasemõisa ja Koobassaare külade elanikele laenutame. Täpsema info saamikseks võta ühendust Hallimäe talu perenaisega.

Investeering on toetatud EAFRD, MAK 2014-2020 Leader meetme ja Valgamaa Partnerluskogu poolt.

joon
 
Teavitame
 
Puhtatõuliste sugujäärade müük
 
2019 aastal sündinud puhtatõulistest jääradest sai sügisel tehtud parim valik ja jäetud need tõujääradena müüki. Nüüd on nad valmis...

Loe edasi...

joon